Προβλήματα που λύνονται με εξισώσεις - easyschool.gr¨("Πέντε ορειβάτες χρειάζονται ακόμη 133 μέτρα για να κατακτήσουν την κορυφή του ενός βουνού 2987 μέτρων. Σε τι ύψος βρίσκονται τώρα;");