Προβλήματα που λύνονται με εξισώσεις - easyschool.gr¨("Ένα οικόπεδο 4 στρεμμάτων μοιράστηκε εξίσου σε έξι κληρονόμους. Πόσα τετραγωνικά μέτρα πήρε ο κάθε κληρονόμος;");