Προβλήματα για μικρές τάξεις

Πώς αφαιρούμε διψήφιους αριθμούς