Προβλήματα για μικρές τάξεις Πώς πολλαπλασιάζουμε διψήφιους αριθμούς

Πώς αφαιρούμε διψήφιους αριθμούς

Πώς προσθέτουμε διψήφιους αριθμούς