Τα μαθήματα αλλάζουν στις 12: 00 μμ. Σε μερικές περιπτώσεις είναι δυνατόν να αλλάζουν και κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Απρόσωπα ρήματα . Aκου το μάθημα με προσοχή και λύσε τις ασκήσεις βρίσκοντας το σωστό κωδικό!

α.Ο θείος μου έκλεισε το μαγαζί του, γιατί δε συνέφερε πια να το συντηρεί .

β.Ο Γιώργος οδηγεί απρόσεχτα.

γ.Η πινακίδα έγραφε πως δεν επιτρέπεται η αναστροφή στο δρόμο.

δ.Φτάνει να μεταφράσεις το κείμενο.

ε.Τελικά δεν πρόλαβε να τελειώσει τις δουλειές του.

ζ.Θα έρθω αύριο.

Αν στην πρόταση υπάρχει απρόσωπο ρήμα γράψε 3, αν όχι γράψε 1. Θα σχηματίσεις έτσι έναν 6ψήφιο κωδικό που θα σου δείξει αν κατάλαβες το μάθημα. Ξεκίνα από την αρχή με τη σειρά που υπάρχει.

easyschool.gr Λογισμικό και φύλλα εργασίας

Μαθήματα Νοεμβρίου