Τα μαθήματα αλλάζουν στις 12: 00 μμ. Σε μερικές περιπτώσεις είναι δυνατόν να αλλάζουν και κατά τη διάρκεια της ημέρας.


Σύνθετες λέξεις με -μισός. Άκου το μάθημα με προσοχή και λύσε τις ασκήσεις βρίσκοντας το σωστό κωδικό!

α.Μιάμισι μέρα περιμέναμε να μας τηλεφωνήσει.

β.Έπρεπε να προχωρήσουμε ενάμισι χιλιόμετρο για να βρούμε το καταφύγιο .

γ.Παραγγείλαμε ενάμιση τόνο πετρέλαιο .

δ.Σχολάμε σε μιάμιση ώρα.

ε.Αγοράσαμε δυόμισι κιλά πορτοκάλια.

στ.Έλειπε στο εξωτερικό ενάμιση χρόνο.

Αν στην πρόταση υπάρχει λάθος γράψε 8, αν όχι γράψε 7. Θα σχηματίσεις έτσι έναν 6ψήφιο κωδικό που θα σου δείξει αν κατάλαβες το μάθημα. Ξεκίνα από την αρχή με τη σειρά που υπάρχει.

easyschool.gr Λογισμικό και φύλλα εργασίας

G.Xydas and G.Kouroupetroglou, DEMOSTHeNES Speech Composer, 4th Speech Synthesis Workshop, 2001

Μαθήματα του μήνα , Επιλογή άλλου μαθήματος (Σελίδα μελών)