Τα μαθήματα αλλάζουν στις 12: 00 μμ. Σε μερικές περιπτώσεις είναι δυνατόν να αλλάζουν και κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Συνώνυμα, αντώνυμα, παρώνυμα. Διάβασε το μάθημα με προσοχή και λύσε τις ασκήσεις βρίσκοντας το σωστό κωδικό!

α.Στα κείμενά μας, αντί να χρησιμοποιούμε τη λέξη παπάς, μπορούμε να την αντικαταστήσουμε με τη λέξη ιερέας .

β.Δυστυχώς ο κόσμος μας είναι χωρισμένος σε πλούσιους και φτωχούς.

γ.Το κλήμα στην αυλή μας ευνοείται από το κλίμα της περιοχής .

δ.Πολλοί μαθητές συγχέουν τη λέξη αρματολός με τη λέξη αμαρτωλός.

ε.Ο μπαρμπα-Γιώργος συνηθίζει να λέει: μπορεί να είμαι γέρος, αλλά είμαι γερός.

ζ.Τελικά στο δεύτερο ημίχρονο ήρθαν τα πάνω κάτω.

Αν στις προτάσεις υπάρχουν αντώνυμα γράψε 6, συνώνυμα 3, παρώνυμα 1, ομώνυμα 2 . Θα σχηματίσεις έτσι έναν 6ψήφιο κωδικό που θα σου δείξει αν κατάλαβες το μάθημα. Ξεκίνα από την αρχή με τη σειρά που υπάρχει.

easyschool.gr Λογισμικό και φύλλα εργασίας

Μαθήματα του μήνα
, Επιλογή άλλου μαθήματος (Σελίδα μελών)