Τα μαθήματα αλλάζουν στις 12: 00 μμ. Σε μερικές περιπτώσεις είναι δυνατόν να αλλάζουν και κατά τη διάρκεια της ημέρας.
Τα μαθήματα θα προβάλλονται ξανά από το Σεπτέμβριο

Γράψτε επάνω