Υλικό καθημερινής ανανέωσης.
  • **Προσευχή μετά το Πάσχα Μαθηματικά:
  • Πράξεις με προτεραιότητα
  • Σταυρόλεξο του Πάσχα
  • Σύντομη εξέταση γνώσεων