Ελεύθερο πρόγραμμα φύλλων εργασίας, έλεγχος με κλικ Παραδείγματα 1 2 3