Σήμερα είναι μια καινούρια μέρα
Οικολογική καταστροφή στην Ελλάδα (2007)Πυρκαγιές στην Πελοπόννησο