ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΑ! ΟΝΟΜΑ:_______________________________________________ΤΑΞΗ:____ΗΜΕΡ:________________


Αριθμός τετραγώνων οριζόντια:
Αριθμός τετραγώνων κάθετα:

Βήμα 1:

Επιλέξτε το μέγεθος του σταυρόλεξου γράφοντας τον αριθμό των τετραγώνων οριζόντια και κάθετα.


Powered by CrosswordMaker v1.6