Α/θμια εκπ/ση,επιλέξτε

(Διευθυντής) (γράψτε όνομα Επώνυμο)

γράψτε όνομα Σχολείου

γράψτε όνομα επισκέπτη με άρθρο στην ονομαστική (πχ ο κύριος Παπαδόπουλος)

επιλέξτε ιδιότητα

επιλέξτε φύλο

γράψτε όνομα μαθητή/μαθήτριας ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΠΤΩΣΗ

τάξης

Ημέρα και ημερομηνία επίσκεψης

Χορηγείται στον/στην επιλέξτε

Η βεβαίωση χορηγείται


   

Τα στοιχεία δεν αποθηκεύονται στο easyschool.gr

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η βεβαίωση είναι άκυρη αν δεν είναι σφραγισμένη από τη σχολική μονάδα και υπογεγραμμένη από πραγματικό πρόσωπο.

source code and cliparts by easyschool.gr

Επικοινωνία