Τι πρέπει να ξέρουμε προσπαθώντας να λύσουμε μια άσκηση άλγεβρας.

Άσε τα λόγια και πάμε σε ασκήσεις , Πώς λύνεται εξίσωση με κλάσμα , Πώς λύνεται εξίσωση με τον άγνωστο χ και στα δυο μέρη , Πώς λύνουμε ένα σύστημα εξισώσεων με αντικατάσταση του y ,

Πρόβλημα που λύνεται με σύστημα εξισώσεων

Σε μια τέτοια άσκηση βρίσκουμε ομάδες αριθμών που χωρίζονται με ένα = σε δυο τμήματα και μεταξύ τους συμβαίνουν διάφορα. Προσθέσεις, αφαιρέσεις, διαιρέσεις και πολλαπλασιασμοί. Υπάρχει επίσης ένας άγνωστος αριθμός που συμβολίζεται με κάποιο γράμμα , συνήθως x, z , y κλπ.

πχ 5+4+3+Χ = 21

Η άσκηση λύνεται όταν σε ένα μέρος μένει ο άγνωστος Χ και στο άλλο το αποτέλεσμα .

Δηλαδή:

12 + Χ = 21

Τώρα για να μείνει ο Χ μόνος του αριστερά αρκεί να αφαιρέσουμε το 12 από τον εαυτό του. Το ίδιο όμως πρέπει να κάνουμε και από το 21, να αφαιρέσουμε και από κει το 12 για να μη χαλάσει η ζυγαριά που σημαίνει το =.

12-12 + Χ = 21-12

Τώρα το λύσαμε

Χ = 9

Από τα λόγια στα έργα , Πώς λύνεται εξίσωση με κλάσμα , Πώς λύνεται εξίσωση με τον άγνωστο χ και στα δυο μέρη

easyschool.gr