Μαθαίνω να λύνω ασκήσεις άλγεβρας - EASYSCHOOL.GR

 

+ =
+

1 βήμα : Μεταφέρουμε το Χ στο πρώτο σκέλος και το γνωστό αριθμό στο δεύτερο σκέλος της εξίσωσης αλλάζοντας πρόσημα.

2 βήμα : Κάνουμε τις πράξεις και μετά θα διαιρέσουμε τους δυο όρους της εξίσωσης με το συντελεστή του αγνώστου.

3 βήμα : Έχουμε βρει τον άγνωστο Χ και κάνουμε επαλήθευση.

 

X =

 

Πίσω στους κανόνες

 

ΝΕΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ  

Εργαλεία μαθηματικών ,