Μαθαίνω να λύνω ασκήσεις άλγεβρας - EASYSCHOOL.GR

 

+ +


=

 

1 βήμα : Πολλαπλασιάζουμε κάθε όρο της εξίσωσης με τον παρονομαστή του κλάσματος

2 βήμα : Χωρίζουμε γνωστούς από αγνώστους

3 βήμα : Κάνουμε την πράξη

 

X =

 

Πίσω στους κανόνες

 

ΝΕΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ  

Εργαλεία μαθηματικών ,