Μαθαίνω να λύνω ασκήσεις άλγεβρας - EASYSCHOOL.GR

 

X - + + - =

Κάνουμε τις πράξεις στους αριθμούς με ίδια πρόσημα

Κάνουμε τις πράξεις των αριθμών

που θα βρούμε

Χωρίζουμε γνωστούς από αγνώστους

Κάνουμε την πράξη

 

X =

 

Πίσω στους κανόνες

 

ΝΕΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ  

Εργαλεία μαθηματικών ,