ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΑΚΕΡΑΙΟΥ ΜΕ ΚΛΑΣΜΑ - EASYSCHOOL.GR

 

   
-------
. =
   

 

 

  
   

Δοκίμασε και με δικούς σου αριθμούς.Μάθε να πολλαπλασιάζεις ακέραιο με κλάσμα.

 

 

G.Xydas and G.Kouroupetroglou, DEMOSTHeNES Speech Composer, 4th Speech Synthesis Workshop, 2001