ΦΥΛΛΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ

ΟΝΟΜΑ:__________________________ΤΑΞΗ:________ΗΜΕΡ:_______

Κάνε τις παρακάτω αφαιρέσεις

 

 

-

______________

 

-

______________

     
     
     
     
     
 

-

______________

 

-

______________

     
     
     
     
 

-

______________

 

-

______________

  

easyschool.gr ©   Λογισμικό και φύλλα εργασίας