ΦΥΛΛΑ ΠΡΟΣΘΕΣΗΣ

ΟΝΟΜΑ:__________________________ΤΑΞΗ:________ΗΜΕΡ:_______

Κάνε τις παρακάτω προσθέσεις

 

 

+

______________

 

+

______________

     
     
     
     
     
 

+

______________

 

+

______________

     
     
     
     
 

+

______________

 

+

______________

  

easyschool.gr ©   Λογισμικό και φύλλα εργασίας